Videocon Industry’s Ex-AVP Shyam Acharya joins Abaj as its new Group CEO

Videocon Industry’s Ex-AVP Shyam Acharya joins Abaj as its new Group CEO